За нас

Home / За нас

Добре дошли в уеб страницата на Логопедичен център “МариЕта” град Пловдив! Вече девет години центърът работи с лица с езико-говорни и комуникативни нарушения.

За да бъде пълноценна работата,  ЛЦ “МариЕта” работи с набор от различни специалисти.

 

 

 

viber_image_2023-12-06_17-36-51-061

 

Бойка Николаева – Магистър логопед

Основател и ръководител на ЛЦ „МариЕта“.

 

Магистър логопед с над дванадесет години опит в работата си с деца и възрастни, с различни комуникативни нарушения. Изучава „Медицинска речева и езикова патология“ в „Медицински университет“ гр. Пловдив.

Диагностик, терапевт и супервайзер, работи с лица с различни комуникативни проблеми, както на развитието, така и придобити. Част от тях са:

 • затруднение, нарушение или изоставане в езиково-говорното развитие и умения;
 • обучителни трудности;
 • заекване;
 • вторичен езиков дефицит- при синдроми като аутизъм, синдром на Даун, умствена изостаналост, изоставане в НПР, ДЦП и др.;
 • корекция на говора при деца и възрастни с цепнатини на устните и/или небцето;
 • неврологично базирани комуникативни нарушения-афазия, дизартрия, апраксия (след инсулт или други поражения на ЦНС);
 • нарушения в четенето и писането- дислексия, дисграфия.

 

 

Преминала редица курсове и обучения:

 • „Обучение и възпитание по метода на Монтесори“
 • „Как да развием уменията за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения“
 • „Участие в международна конференция по аутизъм“
 • Обучение по системата ПЕКС (PEKS)- алтернативна комуникация чрез размяна на картинки, за обучение на деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения.
 • Обучение по системата TEACCH- алтернативна комуникация за обучение на деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения.
 • „Дейностите в тактилното творчество като предпоставка за развитие при деца с множество увреди“
 • Workshop conducted. by Dr. Gregory Spray, Auburn University, USA, Topics: Speech Motor Disorders. Dysphagia
 • Workshop conducted By Prof Jeff Searl, Michigan State University , USA, Topics : Speech and Communication Issue After Surgical or Oncological Treatment of Oral-Pharyngeal Cancer. Dysphagia.
 • Workshop conducted, by Prof F Orlikoff, East Carolina University, USA, Topics: Voice Disorders
 • Workshop conducted by Prof Deliyski, Michigan State University , USA, Topics: Instrumental Voice Assessment
 • Workshop conducted by Prof J Scott Yaruss, Michigan State University , USA. Topics: Early Stuttering Therapy: A Practical Approach

 

 

 

 

 

viber_image_2023-09-26_19-43-46

 

Екатерина Лозанова -Клиничен психолог / Когнитивно-поведенчески консултант

Oсновател и ръководител на ЛЦ „МариЕта“.

 

Преминати курсове и обучения :

Сертификат по Психодиагностика – ПИК – 2014г.

Удостоверение за участие в обучителен семинар за специалисти на тема ‘‘Нов поглед върху възпитанието и развитието на подрастващото дете, основан на теорията за многофакторна интелигентност‘‘ – 2015г.

Преминат стаж в КОЦ-Пловдив – 2016г.

Преминат стаж в Център по психично здраве – 2016г.

Сертификат за преминато обучение ‘‘Личен опит‘‘ в направлението CBT

Сертификат за преминато обучение ‘‘Базови умение‘‘ в направлението CBT

Сертификат за преминато обучение ‘‘Специализирани умения‘‘ в направлението CBT

Сертификат за преминато обучение за работа с ‘‘Тематичен аперцептивен тест ТАТ‘‘ – 2020г.

Verified certificate of achievement successfully completed and received a passing grade in PH558x: Humanitarian Response of Conflict and Disaster – a course of study by HarvardX, an online learning initiative of Harvard University. – 2020г.

Certificate of achievement successfully completed the Child Psychology Certification on 5th April 2020 – New Skills ACADEMY – 2020г.

Сертификат за преминато обучение за работа с ‘‘Минесотски многофакторен личностен въпросник MMPI-2/MMPI-A – 2021г.

Сертификат за преминато обучение на тема “Metanneeds in Schema therapy and upward arrow technique“ – traning by Alp Karaosmanoglu Psychonet, Sofia Bulgaria – 2024г.

Удостоверение за участие в двудневно обучение на тема “Интензивна терапия при хора с хранителни разстройства”, водена от Рикардо Дела Граве, Director of the Department of Eating and Weight Disorders at the Villa Garda Hospital in Italy. – София, България – 2024г

 

 

2021г-2023г.- Психолог – супервайзър към Фондация Пловдив 2019 – по проект – ‘‘ Здравно образование на малцинствени групи‘‘.

2021г. – Водещ лектор на обучителни семинари за родители на тема “Да отгледаме самостоятелно и уверено дете“ – по проект на Софийска платформа.

2022- до момента – Хоноруван Преподавател в  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“  по дисциплина – ‘‘Група за личностно развитие и опит‘‘

 

 

 

 

 

viber_image_2023-09-26_ 

 

Анита Митова – Логопед

Завършила  бакалавърска степен по Логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“. Продължава обучението си в областта по магистърска програма. Завършила е практика на МОН – „Студентски практики – Фаза 2“ в град София, . Има придобит стаж в ДГ в град София.

 

“Винаги съм знаела, че моето призвание са децата и работата с тях. Отдадена съм на това, което правя и ще продължавам да се развивам и помагам на децата.“ – Aнита

 

 

 

 

viber_image_2023-09-26_19-43-47

 

Карина Лечева –  Детски Психолог /Хипнотерапевт

 

Завършва бакалавърска степен по Психология. Kъм момента продължава своето обучение в сферата на психологията. Придобива квалификация хипнотерапевт – БАХ (Българска Асоциация по Хипноза)

Преминати курсове и обучения:

 • Удостоверение за проведен курс – “Основи на Невропсихологията“ – издаден от Медицински университет Пловдив на 06.12.2023г.

“Отдадена съм на осигуряването на безопасна и подкрепяща среда, в която децата могат да изразяват 

себе си свободно. Стремя се да дам възможност на най-малките да преодолеят своите емоционални и

поведенчески проблеми, както и предизвикателствата в развитието.“-  Карина 

 

 

 

 

логопед

Дарина Димова - медицински речеви и езиков патолог / логопед / специален педагог 


Завършила бакалавърска степен по специална педагогика с професионална квалификация „Логопед“ 2015-2019г 
-Шуменски университет-“Епископ Константин Преславски”. 
Магистър - Медицинска речева и езикова патология - Медицински университет Пловдив 2022-2024г 
Преминати курсове и обучения : 

Диагностика и превенция на езика 3-4 (ДПЕ 3-4)

Workshop conducted. by Dr. Gregory Spray, Auburn University, USA, Topics: Speech Motor Disorders. Dysphagia

Workshop conducted By Prof Jeff Searl, Michigan State University , USA, Topics : Speech 

and Communication Issue AfterSurgical or Oncological Treatment of Oral-Pharyngeal Cancer.Dysphagia. 

Workshop conducted, by Prof F Orlikoff, East Carolina University, USA, Topics: Voice Disorders

Workshop conducted by Prof Deliyski, Michigan State University , USA, Topics: Instrumental Voice Assessment

Workshop conducted by Prof J Scott Yaruss, Michigan State University , USA. Topics: Early Stuttering Therapy: A Practical Approach
 


 

логопед 2

Ивана Велкова –медицински речеви и езиков патолог / логопед

Ивана има над 10 години работа с деца, от различни възрастови групи. Магистър по „Мениджмънт на социално-педагогическата работа. Завършила е Предучилищна педагогика в Пловдивски университет. Има завършена допълнителна квалификация „Обучение по метода на Монтесори в Нов Български университет

Преминати курсове и обучения:

Workshop conducted. by Dr. Gregory Spray, Auburn University, USA, Topics: Speech Motor Disorders. Dysphagia

Workshop conducted By Prof Jeff Searl, Michigan State University , USA, Topics : Speech and Communication Issue After Surgical or Oncological Treatment of Oral-Pharyngeal Cancer. Dysphagia.

Workshop conducted, by Prof F Orlikoff, East Carolina University, USA, Topics: Voice Disorders

Workshop conducted by Prof Deliyski, Michigan State University , USA, Topics: Instrumental Voice Assessment

Workshop conducted by Prof J Scott Yaruss, Michigan State University , USA. Topics: Early Stuttering Therapy: A Practical Approach

https://www.facebook.com/logoped.psiholog.marieta