Логопедичен Център МариЕта в град Пловдив Логопедичен център "МариЕта" предлага първична консултация с психолог и логопед - оценка на проблема, терапевтичен план и превенция. Психолозите от Логопедичен център "МариЕта" работят с деца и възрастни, като фокусът на работа е : с деца - енуреза, енкопреза, страхове, проблеми с адаптацията, самооценка, деца със СОП. При работа с възрастни специалистите ни насочват силите си върху тревожни, тревожно-депресивни разстройства, ниска самооценка, зависимости, родители на деца със СОП.

Логопед

Ранната диагностика и превенцията са от изключителна важност за детското развитие. Колкото по-своевременно се открие проблемa в езико-говорното развитие на детето, толкова по-лесно и бързо се отстранява.

Езико-говорните затруднения оказват голямо влияние върху поведението и характера на детето. Когато едно дете има трудности в общуването, изказа – това неминуемо рефлектира върху неговата самооценка, а от там и върху самочувствие, поведение, избор на професия в по-късна възраст и др.

Психолог

Психологията е наука за душата.
Тя изследва когнитивните процеси: мислене, памет, внимание, интелект, личност. Едни от най-важните са процесите на възприятие и преработване на информацията, достигаща до нас през сетивните органи. По този начин ние усещаме, запомняме, асимилираме и използваме наученото. Но зад тези научни обяснения, стои душата ни – с нейните потребности , страхове, мечти , лимити , предразсъдъци, нуждата от любов, утвърждаване, оценяване.

Работа в екип

Съвместната работа между логопед и психолог е от изключителна важност.. Психотерапията при деца с нарушения помага за подобряване на когнитивните процеси:

мислене;
памет;
внимание;
интелектуално развитие;
личностно развитие.
Психотерапията помага още и при деца с тревожност, страхове, енуреза, поведенчески и емоционални проблеми.