Галерия

Home / Галерия

Галерия на Логопедичен Център “Мариета“

 

Ако детето ви все още не говори, пропуска или изопачава определени звуци, произнася думите „по бебешки“, има беден за възрастта си речник, неплавна реч или обучителни трудности, не губете ценно време.

Повече за консултацията:

Необходимостта от ранна диагностика е неоспорима. Своевременното установяване на проблема и навременното взаимодействие винаги дават положителни резултати. Не трябва да се губи ценно време за преодоляване на възможни затруднения. Колкото по-рано се започне логопедична терапия, толкова по-добри и по-трайни ще са резултатите.

Как протича една логопедична консултация?

Логопедичната консултация трае до 60 минути. В рамките, на които терапевтът задава въпроси на родителите, свързани с развитието на тяхното дете. Въпросите обхващат периода от бременността на майката до моментното състояние на детето. Логопедът влиза във взаимодействие с него, за да оцени нивото на езико-говорното му развитие и да прецени дали има нужда от логопедична намеса. Обикновено това става под формата на игра (в зависимост от възрастта на клиента). Накрая се дават препоръки и съвети към родителите относно комуникацията им с детето в естествена среда.

 

Съвместната работа между логопед и психолог е от  изключителна важност.. Психотерапията при деца с нарушения помага за подобряване на когнитивните процеси:

  • мислене;
  • памет;
  • внимание;
  • интелектуално развитие;
  • личностно развитие.

Психотерапията помага още и при деца с тревожност, страхове, енуреза, поведенчески и емоционални проблеми.

 

 

https://www.facebook.com/logoped.psiholog.marieta/