Home

Home /

Причини за комуникативните проблеми при децата

логопед (2)

От  много ранна възраст децата се учат, че думите, интонацията, мимиките и жестовете са цялата част от информацията, която получават от  хората. Децата се научават да изразяват своите желания  чрез мимики, жестове ( като кимане и сочене) и звуци. Колкото повече достигат училищна възраст, толкова по-разбираеми стават техните звуци. Причини за комуникативните проблеми Родителите често