Услуги

Home / Услуги

Логопедична диагностика и терапия на деца и възрастни при:

 

 

 • Артикулационни нарушения – дислалия- липса, изопачаване или замяна на един или повече звукове. Неправилен, трудно разбираем или неразбираем говор.

 

 • Деца с общо речево недоразвитие – липса или ограничение в речта .
 • Дисфазия – нарушение, при което способността на детето да възпроизвежда реч или да разбира чуждата реч, е под съответното за неговата възраст ниво.нарушения

 

 • Нарушение в темпа и ритъма на речта (прозодични нарушения):
 • Прекалено бавна реч (тахилалия).
 • Бързоречие (брадилалия);
 • Запъване;
 • Заекване;

 

 • Специфични обучителни трудности (проблеми при овладяване на училищните умения):
 • Дислексия (нарушения в четенето);
 • Дисграфия (нарушения в писането);
 • Дискалкулия (нарушения при смятане).

 

 • Афазия – загуба или увреждане на способността да се възпроизведе реч или да се разбира чужда реч, в следствие инсулт, туморни образувания в мозъка или други (травми ) увреждания на мозъка.

 

 • Терапия при деца с вторични езикови нарушения, в следствие на:
 • Аутизъм;
 • Синдром на Даун;
 • Умствена изостаналост;
 • ДЦП;
 • ХДВ.

 

 • Терапия при :
 • Дизартрия;
 • Диспраксия.

 

Психолог

 

Бахова терапия

 

Логопед Пловдив

 

Логопед Пловдив 2

https://www.facebook.com/logoped.marieta/