Кога да се обърнем към логопед?

Home / Кога да се обърнем към логопед?

Ранната диагностика и превенцията са от изключителна важност за детското развитие. Колкото по-своевременно се открие проблемът в езико-говорното развитие на детето, толкова по-лесно и бързо се отстранява.

 Езико-говорните затруднения оказват голямо влияние върху поведението и характера на детето.  Когато едно дете има трудности в общуването, изказа – това неминуемо рефлектира върху неговата самооценка, а от там и върху самочувствие, поведение, избор на професия в по-късна възраст и др.

        Логопедичните проблеми винаги дават отражение при овладяване на писане и четене в начална училищна възраст. Всички знаем, че когато едно дете заменя гласни звукове или не умее да произнесе правилно дадена дума – то пренася грешките си и в писмената реч, т.е. както говори – така и пише, и чете.

Поради тази причина ще опишем основните маркери, които показват, че трябва да потърсим логопедична помощ за нашето дете или за самите нас, КОГАТО:

 

 На 2г. – 2г. и 6 м. :

 • Детето не говори;
 • Има затруднения с дъвчене на твърда храна;
 • Трудно пие от чаша;

 На 3 години:

 • Говорът на детето е неразбираем за родителите;
 • Липсват съгласните звукове к-г, п-б, т-д, ф-в, х, м-н;
 • Говори само с по една дума (липсва фразова реч);
 • Не разбира така наречените ,,прости’’ (едностепенни) инструкции от рода на ,,Дай шишето на мама’’;
 • Не разбира предлози в, на, под ;

 На 4 години: 

 • Липсва лично местоимение ,,аз’’;
 • Заменя, пропуска или изопачава съгласни звукове с-з-ц; щ-ж-ч; (+ гореописаните)
 • Не използва сложни изречения, а само фразова реч;
 • Речта е неясна и неразбираема за околните;

Предучилищна възраст (5-6г.):

 • Заменят, пропускат или изопачават, кой да е,съгласен звук + р , л ;
 • Не умеят да разказват свързани истории;
 • Използват предимно прости изречения;
 • Не разпознават цветове, основни форми, броене до 10;
 • Изреченията са аграматични (неправилно построени с разместени или липсващи думи)
 • Не използва местоимения;
 • В речта не групира правилно думите по род и число;
 • Произнася или пропуска срички, букви – т.нар. говори ,,по бебешки’’

В начална училищна възраст:

 • Има проблеми с писане и четене;

 

Заекване, запъване, бързоречие (тахилалия), прекалено бавен говор ( брадилалия).

 

 

Гласови проблеми.

 

 

 

логопед пловдив