За нас

Home / За нас

Логопедичен кабинет “МариЕта“ представя

 

Бойка Миладинова – Магистър логопед, завършила бакалавърската и магистърската си степен на обучение в ПУ ‘’Паисий Хилендарски’’.
Магистър по ‘’Комуникативни нарушения на развитието’’.
Защитила дипломната си работа с Отличен на тема ‘’Логопедична терапия при заекване’’. Преминала редица курсове и обучения на следните теми:

 

  • Участие в международна конференция по Аутизъм;
  • Участие в обучителен семинар за специалисти на тема ‘’ Обучение и възпитание по метода на Монтесори’’;
  • Участие в обучителен семинар за специалисти на тема ‘’Дейностите в тактилното творчество като предпоставка за развитие при деца с множество увреди’’;
  • Обучение по програмата TEACCH за работа с деца от аутистичен спектър;
  • Обучение за работата със системата PECS ( С.К.О.К. – алтернативе метод на комуникация чрез размяна на картинки) за деца аутисти и сходни нарушения.

Силвия Янкова – Магистър логопед. Завършила е бакалаварската и магистърската си степен на обучение в СУ ‘’ Климент Охридски’’.

 

https://www.facebook.com/logoped.marieta/