Логопедичен кабинет МариЕта в град Пловдив

Диагностика

Логопедичен кабинет МариЕта извършва диагностика на лица с езико-говорни и комуникативни нарушения

Превенция

Логопедичен кабинет МариЕта извършва превенция на лица с езико-говорни и комуникативни нарушения

Терапия

Логопедичен кабинет МариЕта извършва терапия на лица с езико-говорни и комуникативни нарушения